22 มกราคม 2562 คพ.ยันฉีดน้ำช่วยลดฝุ่นละอองขนาดเล็กได้จริง

ที่มา: https://www.innnews.co.th/social/news_299411/

กรณีที่สื่อสังคมออนไลน์มีการตั้งประเด็นสงสัยว่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 มีอนุภาคขนาดเล็กมาก และเล็กกว่าอนุภาคของน้ำที่ฉีดขึ้นไปในอากาศ จึงเชื่อว่าการระดมฉีดน้ำของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ไม่สามารถบรรเทาผลกระทบได้ สารที่เป็นมลพิษในอากาศมีอยู่ 6 ชนิด ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5, ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10, ก๊าซโอโซน, ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์, ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งรถฉีดน้ำของทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรุงเทพมหานคร หากเป็นรถฉีดน้ำแรงดันสูง และฉีดในระยะความสูง 30 เมตรขึ้นไป ละอองน้ำจะมีความละเอียดมาก สามารถจับกับฝุ่นและช่วยให้ฝุ่นละอองลดลงได้ ส่วนรถฉีดน้ำแบบธรรมดาจะฉีดชะล้างพื้นผิดถนน ให้ถนนสะอาด ซึ่งบนพื้นผิวส่วนใหญ่จะเป็นฝุ่น PM10 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซโอโซน นอกจากนี้ การฉีดน้ำจะให้ให้เกิดความชื้นบนพื้นผิว เมื่อถูกกับความร้อนของอากาศ จะทำให้น้ำระเหยกลายเป็นไอ สามารถลอยขึ้นไปจับกับฝุ่น PM2.5 ได้ ส่วนฝนที่ตกลงมานั้น ก็สามารถช่วยได้เช่นกัน หากพื้นที่ฝนตกมีระยะครอบคลุมมากพอ ฝุ่นก็จะเกาะกับฝนลงมาได้ และหลังฝนตกยังทำให้ท้องฟ้าโปร่ง รูปแบบบรรยากาศในลักษณะโดมหรือหลังคาครอบจะหายไป ช่วยให้ลมพัดผ่านได้ ทั้งนี้อธิบดี
กรมควบคุมมลพิษ ระบุอีกว่าสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. กระทรวงกลาโหม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทดลองใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขึ้นบินและฉีดพ่นละอองน้ำลงมาในชั้นบรรยากาศ พร้อมกับตั้งรถตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในพื้นที่ ซึ่งจากการทดลองมีรายงานเบื้องต้นยืนยันว่าการฉีดน้ำสู่อากาศสามารถลดปริมาณฝุ่นได้จริง